Vstrekovacie Čerpadlá

Diagnostika a Oprava skoro všetkých typov vstrekovacích čerpadiel.

BOSCH , Motorpal , Delphi a mnoho iných.

 

 

 

Oprava vstrekovacích čerpadiel. ( Vstrekovacie čerpadlá )